Estate planning

Bij estate planning wordt ervoor gezorgd dat er tijdens het leven en bij overlijden niet meer belasting behoeft te worden betaald over vermogen dan noodzakelijk is. Dit betreft dan niet alleen schenkbelasting en erfbelasting, maar tevens de gevolgen voor de inkomstenbelasting die op het eerste gezicht niet altijd even logisch zijn. Aspecten kunnen hierbij zijn: al dan niet huwelijkse voorwaarden, wijziging van huwelijkse voorwaarden, is er een testament nodig en welke zaken worden daarin opgenomen, voogdij bij minderjarige kinderen, onderbewindstelling van vermogen, is het wellicht interessant om al tijdens leven vermogen over te dragen en zo ja, op welke wijze. 

Erik Marcusse

Belastingadvies
Estate planning

Patrick Caljouw

Belastingadvies
Estate planning
Personeels- en salarisadministratie